Kurs BLS-AED

czas trwania: 5 godziny
(1 godzina= 45 minut)

Szkolenie kierowane jest do wszystkich osób bez wykształcenia medycznego.

Celem szkolenia jest przygotowanie osób do prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz obsługi automatycznych defibrylatorów AED.

Program kursu:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
 • budowa i zastosowanie defibrylatora AED

 

Cena: 100 zł/osoba