Kurs dla Ośrodków Szkolenia Kierowców

czas trwania: zgodnie z wymogami 4 godziny

(1 godzina= 45 minut)

Szkolenie kierowane jest do przyszłych kierowców.

Celem szkolenia jest przygotowanie przyszłych kierowców z zakresu udzielania pierwszej
pomocy oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne

Program kursu:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
 • zachłyśnięcia
 • badanie urazowe poszkodowanego
 • rany, krwotoki
 • wstrząs
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia

 

Cena: 50 zł/osoba