Kurs dla szkół i przedszkoli

czas trwania: 4 godziny
(1 godzina= 45 minut)

Zakres tematyczny oraz sposób przekazywania treści programowych są odpowiednio
dopasowane do grupy wiekowej uczestników

Celem szkolenia jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne, poszkodowanego,
prawidłowe wezwanie pomocy oraz uświadomienie „małego ratownika” jak wiele zależy od Naszej
postawy w pierwszych minutach po zdarzeniu

Szkolenie prowadzone jest w formie zabawy oraz warsztatów. Program oraz przebieg
szkolenia jest wcześniej uzgadniany z opiekunami grup

Cena: 80 zł/godzinę