Kurs pierwszej pomocy

 

Kurs pierwszej pomocy
*skrócony

czas trwania: 4 godziny
(1 godzina= 45 minut)

Program kursu:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
 • zachłyśnięcia
 • stany zagrożenia życia

 

Cena: 90 zł/osoba

 


Kurs pierwszej pomocy
*podstawowy

czas trwania: 8 godzin
(1 godzina= 45 minut)

Program kursu:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
 • budowa i zastosowanie defibrylatora AED
 • utrata przytomności, omdlenie i zaburzenia świadomości
 • zadławienie
 • rany, krwotoki
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • oparzenia: termiczne i chemiczne
 • porażenie prądem elektrycznym
 • odmrożenia, hipotermia
 • udar cieplny
 • wstrząs
 • nagłe zachorowania (zawał serca, udar mózgu)
 • drgawki
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia

 

Cena: 140 zł/osoba


 

Kurs pierwszej pomocy
*rozszerzony

czas trwania: 18 godzin
(1 godzina= 45 minut)

Program kursu:

Dzień I 

– motywacja do udzielania pierwszej pomocy
– przepisy prawne
– aspekty psychologiczne
– bezpieczeństwo własne
– bezpieczeństwo poszkodowanego
– bezpieczeństwo świadków
– bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
– zabezpieczenie miejsca wypadku
– ewakuacja z zagrożonego miejsca
– prawidłowe wezwanie pomocy
– podstawy anatomii i fizjologii
– postępowanie z osobą nieprzytomną
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dzieci i niemowląt
– budowa i zastosowanie defibrylatora AED
– korzyści z zastosowania tlenu i użycie zestawu tlenowego
– utrata przytomności, omdlenie i zaburzenia świadomości
– zadławienie dorosłych i dzieci
– sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
– nagłe zachorowania (cukrzyca, drgawki, ból w klatce piersiowej, astma, ból brzucha)

 

Dzień II

– rany, krwotoki
– mechanizmy urazów
– urazy komunikacyjne
– urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
– urazy głowy
– urazy kończyn: złamania, zwichnięcia, skręcenia
– urazy klatki piersiowej
– oparzenia: termiczne i chemiczne
– porażenie prądem elektrycznym
– odmrożenia, hipotermia
– udar cieplny
– wstrząs
– zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami
– podtopienia
– ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
– skład apteczki

Cena: 220 zł/osoba