Podstawowy

Kurs pierwszej pomocy
*podstawowy

czas trwania: 8 godzin
(1 godzina= 45 minut)

Program kursu:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • ewakuacja z zagrożonego miejsca
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
 • budowa i zastosowanie defibrylatora AED
 • utrata przytomności, omdlenie i zaburzenia świadomości
 • zadławienie
 • rany, krwotoki
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • oparzenia: termiczne i chemiczne
 • porażenie prądem elektrycznym
 • odmrożenia, hipotermia
 • udar cieplny
 • wstrząs
 • nagłe zachorowania (zawał serca, udar mózgu)
 • drgawki
 • ukąszenia, użądlenia, pogryzienia

 

Cena: 140 zł/osoba