Rozszerzony

Kurs pierwszej pomocy
*rozszerzony

czas trwania: 18 godzin
(1 godzina= 45 minut)

Program kursu:

Dzień I 

– motywacja do udzielania pierwszej pomocy
– przepisy prawne
– aspekty psychologiczne
– bezpieczeństwo własne
– bezpieczeństwo poszkodowanego
– bezpieczeństwo świadków
– bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
– zabezpieczenie miejsca wypadku
– ewakuacja z zagrożonego miejsca
– prawidłowe wezwanie pomocy
– podstawy anatomii i fizjologii
– postępowanie z osobą nieprzytomną
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa u dzieci i niemowląt
– budowa i zastosowanie defibrylatora AED
– korzyści z zastosowania tlenu i użycie zestawu tlenowego
– utrata przytomności, omdlenie i zaburzenia świadomości
– zadławienie dorosłych i dzieci
– sposoby przenoszenia poszkodowanych z użyciem sprzętu ratowniczego
– nagłe zachorowania (cukrzyca, drgawki, ból w klatce piersiowej, astma, ból brzucha)

 

Dzień II

– rany, krwotoki
– mechanizmy urazów
– urazy komunikacyjne
– urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego
– urazy głowy
– urazy kończyn: złamania, zwichnięcia, skręcenia
– urazy klatki piersiowej
– oparzenia: termiczne i chemiczne
– porażenie prądem elektrycznym
– odmrożenia, hipotermia
– udar cieplny
– wstrząs
– zatrucia: pożywieniem, środkami chemicznymi, lekami
– podtopienia
– ukąszenia, użądlenia, pogryzienia
– skład apteczki

Cena: 220 zł/osoba