Kursy dla firm i instytucji

czas trwania: 6 godzin
(1 godzina= 45 minut)

Szkolenie kierowane jest do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z
przepisów prawa.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Program szkolenia dostosowywany jest do zdarzeń, które mogą mieć miejsce np. w fabryce, warsztacie, biurze, na budowie i innych miejscach pracy, w których istnieje ryzyko zagrożenia zdrowia i życia.

 

Program kursu:

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo- oddechowa u osób dorosłych
 • badanie urazowe poszkodowanego
 • rany, krwotoki
 • złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • porażenie prądem elektrycznym

 

Cena: 120 zł/osoba